Stabilizacje

Stabilizacje to warstwy wzmacniające grunt, stosuje się je jako podbudowy dróg, parkingów, posadzek. Stosowanie gotowej stabilizacji z naszej wytwórni pozwala na ograniczenie kosztów inwestycji oraz czasu pracy w stosunku do stabilizacji mieszanej na budowie. Dodatkowo jednorodne wymieszanie stabilizacji gwarantuje dużo lepsze parametry wyrobu. Wszystkie stabilizacje opuszczające wytwórnię Drog-Tech produkowane są zgodnie z systemem 2+ i normą PN-S-96012:1997.

Oferowane klasy stabilizacji:

  • Rm 1,5        0,5-1,5 MPa
  • Rm 2,5        1,6-2,5 MPa 
  • Rm 5           2,6-5,0 MPa
  • Rm 7,5        5,1-7,5 MPa
Certyfikat zgodności produkcji stabilizacji i mieszanek związanych CBGM
Scroll to Top