BETONY SPECJALNE

Beton specjalny to wyrób który oprócz właściwości typowych dla zwykłego betonu posiada niestandardowe cechy pozwalające na użycie go w wymagających tego sytuacjach. Beton specjalne są wykorzystywane do budowy mostów, wiaduktów, betonów nawierzchniowych, posadzek, budowli hydrotechnicznych, itp. Cechy które można uzyskać poprzez zastosowanie betonu specjalnego to: wodoszczelność, mrozoodporność, odporność na działanie kwasów, odporność na działanie soli, zwiększoną odporność na ściskanie, zwiększoną odporność na ścieranie, samozagęszczalność.  

Oferowane rodzaje betonu specjalnego:

  • Beton mostowy
  • Beton posadzkowy
  • Beton nawierzchniowy
  • Beton z rozproszonym zbrojeniem 

Beton posadzkowy

Wytwórnia Drog-Tech oferuje wysokiej jakości betony posadzkowe. Atutem naszych wyrobów jest wykorzystanie dozatora do podawania zbrojenia rozproszonego który pozwala na równomierne rozprowadzenie włókien w mieszance betonowe. Oferujemy posadzki ze zbrojeniem stalowym jak i z tworzyw sztucznych. Zespół odpowiadający za jakość pomoże wybrać i dopasować odpowiednie rozwiązanie. 

Beton mostowy

Beton mostowy używany jest przy budowie mostów, wiaduktów, przepustów, tuneli, kładek pieszo-rowerowych oraz innych obiektów infrastruktury. Cechą różniącą beton mostowy od zwykłego jest wzbogacenie mieszanki o dodatki i domieszki pozwalające uzyskać interesujące nas parametry. Betony mostowe spełniają wymagania rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej GDDKiA.

Scroll to Top