MIESZANKI ZWIĄZANE CBGM

Mieszanki związane CBGM o ciągłym uziarnieniu to skrupulatnie zaprojektowane mieszanki spoiwa i odpowiednich proporcji kruszyw. Skrót CBGM pochodzi od angielskiej nazwy Cement Bound Granular Mixtures. Mieszanki te mają zastosowanie przy podbudowach pomocniczych i zasadniczych dróg. Wszystkie wyroby są projektowane w odniesieniu do  WT-5 2010 oraz normy PN-EN 14227-1. Transport materiału odbywa się przy użyciu wywrotki. Wytwórnia zapewnia dowóz lub umożliwia odbiór własny.

Oferowane klasy mieszanek CBGM:

  • C0,4/0,5
  • C1,5/2
  • C3/4
  • C5/6
  • C8/10
Certyfikat zgodności produkcji stabilizacji i mieszanek związanych CBGM
Scroll to Top