DRÓG TECH


Idź do treści

Rozbiorka obiektow budowlanych

Uwagi ogólne

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego jest warunkiem koniecznym dla wykonania robót rozbiórkowych
(z wyjątkiem obiektów które rozebrać można na podstawie zgłoszenia).
Wnioskodawca przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu, zobowiązany jest uzyskać, wymagane przepisami szczególnymi, uzgodnienia, pozwolenia lub opinie innych organów.

- przyjmujemy zlecania na rozbiórkę obiektów budowlanych


Powrót do treści | Wróć do menu głównego