DRÓG TECH


Idź do treści

Roboty melioracyjne

Melioracja to zabiegi mające na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb.

Do zabiegów tych zaliczamy:

-drenowanie ceramiczne i PVC,
-wykonywanie rowów nawadniająco-odwadniających,
-budowę zbiorników retencyjnych,
-regulację rzek,
-ochronę przeciwpowodziową,
-nasadzenia roślinnością terenów zalewowych
i nieużytków rolnych (fitomelioracje).Prace nasze polegają więc na:

- odbudowie i konserwacji rowów
- naprawie uszkodzonych przepustów
- renowacji urządzeń melioracji
- czyszczeniu kanalizacji burzowej
- konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych
- naprawie uszkodzonych urządzeń melioracyjnych
- wycince drzew


Powrót do treści | Wróć do menu głównego