DRÓG TECH


Idź do treści

Budowa przepustow

Przepusty to istotny element infrastruktury komunikacyjnej.
Są szeroko stosowane w drogach, liniach kolejowych.
Służą do przeprowadzenia ścieków wodnych, jako przejścia dla pieszych,
przejścia gospodarcze, przepusty techniczne.
Odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu infrastruktury komunikacyjnej.
Ich znaczenie będzie nadal rosło przede wszystkim ze względu na przepisy ochrony środowiska


Powrót do treści | Wróć do menu głównego